Om stedet

Hald ligger i Ulvegjeldet, ved E39, ca 45km vest for Kristiansand og 200km øst for Stavanger.

Kommer du østfra (Kristiansand) kjører du gjennom tunnelen ved Mandal og tar deretter første vei til høyre, en avkjøring merket “Sentrum Vest”. Der kjører du rundt ICA-butikken, Hald ligger på den andre siden av veien.

Kommer du vestfra svinger du av fra E39 ca en km etter Hydro-Texaco stasjonen på Mones. Krysset er skiltet “Sentrum vest” og det ligger en ICA-butikk der. Hald ligger på den andre siden av veien.

Halds historie

Hovedbygningen består av tre gamle hus som i tre avdelinger er flyttet fra andre steder, gjennoppført og restaurert til en stor hovedbygning med to etasjer.

Det midtre bygget ble ca 1897 kjøpt av Jens Bugge (fra 1904 fransk konsul i Mandal) og rett etter flyttet fra Eikvåg utenfor Farsund, hvor huset ble oppført ca 1795. Boligen var “kaperbolig” under krigen 1807-1814, bebodd av John Jahnsen, berømt for kaperfartøyene “Veiviseren”, “Den Veivisende Paquet” og “Den Flyvende Fisk”. I denne del av bygningen finnes bl.a. en rikt utsmykket hovedinngangsdør i senrokokkostil, med en havestue innenfor. På en av rutene i hjørnestuen mot øst er det risset inn navn og årstall av en engelsk lord.

Den vestre fløy som er oppført i 1915, er et gammelt hus fra Malmø (Mandal). Her må særlig fremheves det rikt utskårne og dekorerte tak i renessansestil med de 42 utskårne hoder, som alle er forskjellige og som hvert enkelt symboliserer sorg, glede, mismot, fortvilelse etc. Her finnes også en gammel dør med menneskefigurer som skriver seg fra et hus bygd i 1686.

Østre fløy, oppført i 1916-17 er et gammelt hus flyttet fra Kleven i Mandal, bygget omkring 1750-60 årene. Ved gjennoppførelsen på Hald ble alt tømmeret benyttet, likeledes alle vinduer og dører med sine store, gamle messinglåser. Særlig må fremheves den vakre hovedinngangsdør i rokokkostil. Forhallen i denne fløy er rikt utstyrt med utskjæringer i rokokkkoornamenter, og særlig er den store trappen opp til andre etasje rikt og vakkert utsmykket. Av værelser i denne fløy, må særlig fremheves “blåsalen”, med de flotte dekorasjoner på vegger og i tak.

Hald hadde en av Norges største private samlinger av oldsaker. Bugge hadde også en meget kostbar malerisamling med mange originale bilder av våre største kunstnere. Samlingen på Hald var i krigsårene assurert for en halv million. Haven var også severdig bl.a. med sine 400 rosebusker.

Da Bugge døde i 1939, kjøpte Halse kommune stedet. Fra 1946 og til 1986 var Hald eid av Den norske Santalmisjon til bruk som bolig for misjonærer, skole og pensjonat. I 1949 ble det foretatt rehabilitering, på 60-tallet ble pensjonatdelen bygget.

Stedet var fra 1946 til 1986 eid av Den norske Santalmisjon. Fra 1986 til 1988 var Hald privat eid og i 1988 kjøpte Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS) stedet.